Film - Istnieją filmy, które potrafią poruszyć nie tylko obraz, ale i ludzkie serca